Jan Mohr – Københavns Universitet

klinik for medicinsk genetik

Jan Mohr

Jan Mohr (10. jan. 1921- 17. marts 2009) voksede op i Norge (født i Paris af norske forældre), blev cand. med. i 1948 og senere grundlægger og leder af Institut for medisinsk genetikk ved universitetet i Oslo.
Omkring 1950 var han Rockefellerstipendiat ved Arvebiologisk Institut.
Her påviste han i 1951 den første autosomale kobling i mennesket: koblingen mellem Lutheran blodgruppe systemet og secretor status (Mohr J. (1951) Search for linkage between Lutheran blood group and other hereditary characteristics. Acta Pathologica, Microbiologica Scandinavica 28: 207-210).
I 1953 blev han dr. med. med afhandlingen A Study of Linkage in Man. Her blev også fundet tegn kobling med locus for sygdommen dystrophia myotonica, og triaden Lutheran-Secretor-Dystrophia Myotonica kom til at udgøre en første byggesten i menneskets genetiske kortlægning.
Afhandlingen indgår i instituttets Operaserie, som bind 33.

Jan Mohr vendte tilbage til Arvebiologisk Institut, da han i 1964 blev udpeget til at efterfølge Tage Kemp som professor i human arvebiologi og eugenik.
Han fratrådte professoratet januar 1991, men videreførte indtil 1997 fra instituttet sin interesse for europæisk samarbejde om genetisk kortlægning som projektleder af Concerted Actions under EU.

I marts 1967 blev Mohr valgt til founding chairman af ESHG, European Society of Human Genetics.
Første møde var et symposium i København, afholdt på H C Ørsted Instituttet 18. og 19. november 1967. Overskriften var Genetic Polymorphisms in Man.
I forbindelse med møderne i ESHG blev udgivet en bulletin, hvori indgik tekster, som var basis for foredragene. Denne Bulletin serie blev i 1993 afløst af Journal of the European Society of Human Genetics.  
Sammen med nordmanden Kåre Berg og svenskeren Jan A. Böök igangsatte Mohr i 1970 tidsskriftet Clinical Genetics - som på sin vis afløste Operaserien, der var stoppet ca. 1960.
Mohr var også interesseret i udvikling af teknikker for tidlig prænatal diagnose, og introducerede i 1968 begrebet Antenatal genetic diagnosis using sampled chorionic villi (Mohr, J. (1968). Foetal genetic diagnosis: Development of techniques for early sampling of foetal cells. Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 73:73-77).

Mohr var tidligt engageret i kortlægningen af menneskets kromosomer, og fra ca. 1970 påbegyndte han etableringen af en såkaldt familiebank, som i sin start var en stor samling af blodprøver hentet fra danske børnerige familier, dvs. familier med fire eller flere børn.
I 1971 kom Hans Eiberg med i dette familieprojekt, som stadig er i fuld aktivitet, men fra 1991 med ham som leder. 

maj 2009, Kirsten Fenger