Niels Tommerup – Københavns Universitet

klinik for medicinsk genetik

Niels Tommerup

Niels Tommerup (14. sept. 1948- ) blev cand. med. i 1978 og dr. med. fra Københavns Universitet (KU) i 1994 med afhandlingen Mendelian Cytogenetics (om brugen af kromosombrud til at lokalisere og identificere sygdomsgener).
Niels Tommerup har bl. a. været ansat som 1. reservelæge ved J F Kennedy Instituttet og som overlæge ved Avd. for Medisinsk Genetikk, Ullevål Sykehus i Oslo.
I 1996 blev han udnævnt til professor i medicinsk genetik ved Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik (IMBG, KU) som Jan Mohrs efterfølger.
Niels Tommerup er medlem af flere videnskabelige selskaber bl. a. International Standing Committee on Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN) og Human Genome Organization (HUGO), og i 1997 blev han koordinator af EU-støttet globalt forskningsprojekt Mendelian Cytogenetics Network (MCN).

Hans omfattende videnskabelige arbejde var baggrund for, at der fra Danmarks  Grundforskningsfond i 2001 kunne gives en bevilling til oprettelse af et nyt center på IMBG, KU: Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning med Niels Tommerup som direktør og med en funktionstid på først fem år, og efter positiv evaluering i 2005 af et internationalt ekspertpanel i yderligere 5 år til 2011, hvorefter centret indlejres i det Sundhedsvidenskabelige fakultet, på Københavns Universitet.
Centeret, der omfatter ca 30 videnskabelige medarbejdere, heraf ca. halvdelen Ph.d. studerende, har til formål at kortlægge funktioner i menneskets genom via omfattende identifikation af nye sygdomsgener, nye genetiske sygdomme og nye genetiske mekanismer baseret på identifikation og karakterisering af kromosomforstyrrelser relateret til anormale og normale fænotyper.

Klik her for videre læsning om nestor for dansk genetik, Wilhelm Johannsen.

august 2006, Kirsten Fenger