Tage Kemp – Københavns Universitet

klinik for medicinsk genetik

Tage Kemp

 

Tage Kemp
Billede venligst udlånt af Medicinsk Museion

Tage Kemp (28. aug. 1896 - 7. jan. 1964) blev cand. med 1921 og dr. med i 1927 med afhandlingen Kønskarakterer hos Fostre.
Fra sommeren 1921 havde Tage Kemp diverse kliniske stillinger, var assistent på Universitetets Institut for almen patologi fra november 1923 hos professor Oluf Thomsen, deltog i undervisningen i arvelighedslære og endokrinologi fra 1926, blev leder af Universitetets Institut for human arvebiologi og eugenik i 1938, direktør i 1941 og professor i 1948.
Hos Oluf Thomsen fik Tage Kemp kontakt til mange forskellige discipliner: bakteriologi, blodtypeforskning, vævsdyrkningseksperimenter, endokrinologi og arvelighedsforskning.

I 1927 døde arvelighedsforskeren W. Johannsen, og Oluf Thomsen får overdraget at bestyre en bevilling, der skulle anvendes til “uddannelse af en yngre læge til eventuelt senere at kunne overtage en lærepost i arvelighedspatologi og arvelighedsbiologi”. Det blev Tage Kemp udset til! Ved Rockefeller Foundations mellemkomst lykkedes det at få midler til oprettelse og til dels også drift af et institut, der blev indviet den 14. oktober 1938 med Tage Kemp som leder.

 
Tage Kemp
Billede venligst udlånt af Medicinsk Museion

En intens forskning udvikledes hurtigt under Tage Kemps ledelse og i årene 1938-59 udgav han en Operaserie: 42 bind, der omfattede doktordisputatser og andre publikationer fra instituttet med navnet “Opera ex Domo Biologiae Hereditariae Humanae Universitatis Hafniensis”.

I september 1969 blev et relief af Tage Kemp sat op på en væg på instituttet på Tagensvej 14. Efter instituttets overflytning til Panum Instituttet i 1983 fik det den nuværende plads på en repos mellem bygning 22.4 og 24.4.

I januar 2007 blev godt og vel 50 bøger fra Tage Kemp's bogsamling venligst overdraget til Klinik for Medicinsk Genetik af Tage Kemp's søn Axel Kemp. Titlerne (og for enkelte disputatsers vedkomne udsnit af Tage Kemps tale ved opposition) kan ses ved tryk her.

 Læs meget mere i Lene Kochs bog “Racehygiejne i Danmark 1920-56" (Gyldendal, 1996).

august 2007, Kirsten Fenger