contact – University of Copenhagen

contact

Simon Bekker-Jensen 
Associate Professor

Center for Healthy Aging
Department of Cellular and Molecular Medicine
The Maersk Tower, 7.3.56
University of Copenhagen
Blegdamsvej 3, DK-2200
Denmark

in danish

Center for Sund Aldring
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, ICMM
Mærsk Tårnet, 7.3.56
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3,
2200 København N

E. mail: sbj@sund.ku.dk
Telephone: (+45) 35 32 50 24
Mobile: 20 20 49 93