Innovation

ICMM har fokus på innovation i forskningen og arbejder struktureret på at fremme samarbejder med industrien gennem forskningsprojekter med innovativt potentiale.

Instituttet har konkret iværksat 4 tiltag:

  1. Afholdelse af to årlige tema-møder om innovation
  2. Kortlægning af instituttets forskningsaktiviteter der involverer virksomhedssamarbejde, licens, samt støtte fra innovationsfonden eller tilsvarende støttemuligheder fra eksempelvis EU. 
  3. Etablering af et institut innovationspanel
  4. Opbygning af en database med virksomhedskontakter.