13. oktober 2020

Budget- og økonomimedarbejder søges til ICMM

Vi er godt 250 medarbejdere fordelt på offentlig og ekstern finansiering. Vores hovedleverancer er undervisning i basalfag som genetik, celle- og molekylærbiologi samt anatomi på de sundhedsvidenskabelige uddannelser samt forskning inden for en række medicinsk cellebiologiske discipliner. Som noget særligt har vi i de senere år integreret store programbevillinger og centre med delvis selvstændig administration.

Institutadministrationen yder administrativ support til instituttets medarbejdere og ledere i samarbejde med Københavns Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets centrale administrative enheder samt centrenes administrative medarbejdere.

Vores nye budget- og økonomimedarbejder skal kunne operere i denne matrix og sikre grundlaget for økonomistyringen af aktiviteter, som kan være både offentligt og eksternt finansieret.

Arbejdsopgaver

  • Budget- og økonomistyringsopgaver, herunder vedrørende lønbudgettet.
  • Kontering og controlling af indgående fakturaer samt rejseafregninger, omkonteringer, fakturaudstedelse, regnskab for forskernes annuum-konti, regnskabsaflæggelse m.m.
  • Kontrol af timesedler for timelønnede medarbejdere.
  • Udarbejdelse og præsentation af regnskab og budget.
  • Bistand til budgettering og lønberegninger i forbindelse med projektansøgninger.
  • Diverse økonomiske analyser.
  • Øvrige administrative ad hoc-opgaver, som hører til i en institutadministration.

Stillingen er en fuldtidsstilling (gennemsnitlig 37 timer pr. uge).
Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.
Ansøgningsfrist: søndag den 1. november 2020.

Læse mere om den ledige stilling som budget- og økonomimedarbejder ved ICMM