Donation til sundhedsvidenskaben - krop - videnskab – Københavns Universitet

ICMM > Donation til sundhedsv...

Kropsdonation til gavn for videnskab og uddannelse

En beslutning om at donere sit legeme til Det kropsdonationSundhedsvidenskabelige Fakultet, er en uvurderlig hjælp for de sundhedsvidenskabelige uddannelser - først og fremmest læge- og tandlægeuddannelsen - og til forskning i sygdomme og ved udvikling af nye behandlingsmetoder.

Ordningen fungerer ved at nulevende personer donerer deres afsjælede legeme til brug for undervisning af kommende læger og til forskning. 

I Vejledning om donation findes rådgivning og information om højtidelighed og begravelse, information til pårørende, anonymitet, fortrydelse, udfyldelse af erklæring m.v.

Fakultetets donationsordning varetages af Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, som modtager disse donationer med stor taknemmelighed. 

Chef for donationsordningen:
Professor Jørgen Tranum-Jensen

Sekretær: 
Keld Bo Ottosen
Elin Erichsen 

Laboratoriebetjente:
Johnny Grandt (formand)
Lars-Bo Nielsen

Testamentarisk erklæring til udfyldelse fås ved henvendelse til:
Keld Ottosen
kottosen@sund.ku.dk 
eller
tlf. 35 37 66 90, kl. 9 - 13  
(husk at oplyse postadresse)