Kropsdonation til gavn for videnskab og uddannelse

En beslutning om at donere sit legeme til Det foto af himmelSundhedsvidenskabelige Fakultet, er en uvurderlig hjælp for de sundhedsvidenskabelige uddannelser - først og fremmest læge- og tandlægeuddannelsen - og til forskning i sygdomme og ved udvikling af nye behandlingsmetoder.

Ordningen fungerer ved at nulevende personer donerer deres afsjælede legeme til brug for undervisning af kommende læger og til forskning. 

I Vejledning om donation findes rådgivning og information om højtidelighed og begravelse, information til pårørende, anonymitet, fortrydelse, udfyldelse af erklæring m.v.
Testamentarisk erklæring til udfyldelse kan rekvireres via denne formular.

Fakultetets donationsordning varetages af Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, som modtager disse donationer med stor taknemmelighed. 

Det er muligt at være registreret som både organ- og legemes donator. Organdonation går naturligvis forud for legemesdonation. Det betyder, at hvis det er muligt at udtage organer, når døden indtræder, vil dette blive gjort, og vi har ikke mulighed for at anvende legemet efterfølgende. Udtages der ikke organer, vil legemet tilgå vores institut.

Ved evt. spørgsmål er man velkommen til at kontakte
icmm-donation@sund.ku.dk eller kl. 9-13, tlf. 35 37 66 90.

Leder af donationsordningen:
Professor Ole William Petersen

Human konservatorer:
Johnny Grandt
Lars-Bo Nielsen
Sandie Miransky