Forskning

 

 

  

 

Molekylær aldring

 

Medicinsk genetik

figur af celle og icmm forskningsprogrammer 


Morfogenese og differentiering 

 

Glycomics 

 

RNA og genetisk
medicin 


Forskningsprogrammer

Vision

Cellen er omdrejningspunktet for både liv og sygdom. Derfor er forståelsen af de molekylære processer i eukaryote celler og deres kommunikation med omgivelserne helt central for forståelsen af sundhed og sygdom på molekylært niveau. Fokus for instituttets forskning og undervisning er således den funktionelle celle, dens genetiske komponenter og molekylære processer fra en medicinsk vinkel. Med dyb forankring i de basale funktioner i normale og differentierende celler, søger vi en detaljeret forståelse af de cellulære, genetiske og molekylære mekanismer for sygdom og aldring. Instituttets vision er at flytte grænserne for den mekanistisk forståelse og udnytte nye opdagelser i translationelt øjemed til udvikling af nye medicinske behandlingsprincipper og diagnostiske metoder i et internationalt kompetitivt, inspirerende og produktivt forskningsmiljø ved anvendelse af de mest avancerede teknikker og metoder.

Baggrund

Vores forståelse af sygdomme og deres opståen på cellulært og molekylært niveau vokser i dag med eksplosiv hastighed. Dette gælder især mht. genetiske komponenter, men også i meget høj grad indenfor intra- og intercellulære kommunikationsnetværk. Indenfor medicin og naturvidenskab sætter den eksperimentelle teknologi både begrænsninger og giver nye gennembrudsmuligheder. Dette illustreres meget overbevisende med den nyeste udvikling inden for gensekventering, som er ved at give anledning til et "kvantespring" for genetiske analyser og dermed for den funktionelle og sygdomsrelaterede beskrivelse og forståelse af cellens genetiske information, idet denne udvikling har gjort det muligt at stille og besvare helt nye spørgsmål. Institut for Cellulær og Molekylær Medicin stræber derfor efter stedse at implementere den nyeste teknologi indenfor cellulær og molekylær medicin og bidrager også selv i frontlinjen af den teknologiske udvikling.

Forskningsprogrammet ved instituttet dækker bredt molekylær-mekanistiske aspekter af cellulære funktioner i en medicinsk sammenhæng; specifikt indenfor morfogenese og differentiering, glycomics, medicinsk genetik, RNA og genetisk medicin og molekylær aldring.