1. november 2017

Congratulations to Luis Toledo

from Center for Chromosome Stability, ICMM photo of luis toledowith the grant of 2.065.000 DKK from Danish Cancer Society (Knæk Cancer 2017) for the project: Hvad sker der indeni en kræftcelle, der behandles?

The Goal (in Danish):
Vi vil undersøge, hvordan kræftmedicin virker helt nede i de molekyler, som kroppens celler og organer er bygget op af. Det gør vi for at finde såkaldte markører, der kan bruges til at forudsige, hvordan en kræftknude vil reagere på et lægemiddel, og for at udvikle nye og mere effektive behandlinger.