3. maj 2017

Four researchers at ICMM have received grants from The Danish Cancer Society

Congratulations to Andrés Lopez-Contreras, Morten Scheibye-Knudsen, Roshan S. Thakur and Nicolai Krogh.

Associate Professor Andrés Lopez-Contreras has received 1.390.000 DKK for the project "Identificering af nye brystkræft markører, terapeutiske mål og potentielle lægemiddelstoffer i BRCA1 signaleringsvej."

Assistant Professor Morten Scheibye-Knudsen has received 1.400.000 DKK for the project "DCAF17, et nyt mål i kampen mod kræft."

Postdoc Roshan Singh Thakur has received 1.400.000 DKK for the project "Målrettet DNA replikations stress til behandling af kræft"

PhD student Nicolai Krogh has received 1.400.000 DKK for the project "Ribosomets betydning for udvikling af cancer og belysning af dets potentiale som angrebspunkt for nye lægemidler"