ICMM – Københavns Universitet

Vi har cellen i fokus. Missionen er at forstå sygdom på cellulært og molekylært niveau

Videnskabelig forskning

Sygdomme kan henføres til aktive eller passive cellulære forstyrrelser (Virchow 1852). Cellen og dens funktioner og kommunikation er således omdrejningspunktet for Instituttets forskningsprogrammer med særlig fokus på medicinsk genetik, RNA og genmedicin, glycomics, molekylær aldring og differentiering og morfogenese. Disse forskningsprogrammer beskæftiger sig med en lang række sygdomme samt nye behandlingsprincipper og diagnostiske biomarkører for disse.
Læs mere om instituttets forskningsprogrammer

Kandidat program

ICMMs undervisningsprogram giver en interdisciplinær tilgang til forståelse af basal medicinsk celle- og molekylærbiologi og af specialiserede vævscellers egenskaber og funktioner. Vi tilbyder desuden et undervisningsprogram i makroskopisk anatomi, radiologi og embryologi med assistance fra andre af fakultetets institutter.

Postgraduat program

Forskeruddannelsesprogrammet for Cellulær og Genetisk Medicin (CeGeM) fokuserer på den funktionelle celle, dens genetiske komponenter og de molekylære mekanismer fra en medicinsk synsvinkel. Vi tilbyder et udvalg af teoretiske og eksperimentelle kurser i et inspirerende, internationalt videnskabeligt miljø.

Instituttets donationsordning muliggør, at instituttet årligt kan afholde ca. 20 postgraduate kurser indenfor specialerne ortopædkirurgi, øre-næse-halskirurgi, neurokirurgi,  plastikkirurgi, gynækologi og anæstesiologi med deltagelse af i alt ca. 275 kursister, heraf mange internationale.