Prægraduat undervisning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsmateriale til de relevante kurser findes i Absalon.
Kursusbeskrivelser i KU-kursuskatalog www.kurser.ku.dk
Timeplaner findes i Syllabus.

Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle og opdatere den prægraduate undervisning. Nogle af de nye tiltag i anatomiundervisningen er f.eks:

  • Omlægning af forelæsninger til holdundervisningstimer
  • Genindførsel af ”det anatomiske teater” med inddragelse af anatomiske præparater i forelæsninger ved brug af HD video og afstemningssystem, der inddrager de studerende
  • Indførsel af ”hyggespots”, hvor de studerende løbende øver sig på spoteksamensformen i våd studiesal.
  • Produktion af ca. 30 instruktionsvideoer til de studerende.
  • Indførsel af en facebookgruppe til hurtig kommunikation med de studerende (som supplement til absalon og e-mail)

Endelig gøres i øjeblikket et forsøg med at live-streame eksamensforberedende undervisning (vi kalder det ”Eksamens-TV”).