Prægraduat undervisning – Københavns Universitet

ICMM > Undervisning > Prægraduat undervisning

Prægraduat undervisning

Kursus i Cellens kemiske komponenter

(delkursus af "Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter")
Kursusleder: Hanne Cathrine Bisgaard
Deltagere: 1. sem. medicin- og odontologistuderende.
Kurset omfatter undervisning i cellens kemiske komponenter, hvor den studerende skal kunne redegøre for molekylers struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser, syre-/baseforhold, opløselighedsforhold, redox-forhold, termodynamik, osmotiske forhold, organiske reaktionstyper, kinetik og spektrofotometri.
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse og information om indtegningsbetingelser: www.kurser.ku.dk

Kursus i Medicinsk genetik

Kursusleder: Anne Nørremølle
Deltagere: 2. sem. medicin- og odontologistuderende og molekylær biomedicin-studerende.
Den studerende skal gennem kurset opnå viden om kortlægning af gener og genetisk betingede sygdomme, og skal efter kurset kunne redegøre for klassiske nedarvningsmønstre og den sygdomsmæssige betydning af ændringer i gener og kromosomer.
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse og information om indtegningsbetingelser: www.kurser.ku.dk

Kursus i Medicinsk Celle- og vævsbiologi

Kursusleder: Katerina Tritsaris
Deltagere: 2. sem. medicin- og odontologistuderende og molekylær biomedicin-studerende.
Den studerende skal gennem kurset opnå viden om celler og forståelse for mekanismer, der fører til differentiering af væv. Kurset skal endvidere give den studerende kundskaber om og forståelse for genetisk information og anvendt genteknologi. Den studerende skal kunne identificere de forskellige væv og deres organisation ved lysmikroskopi, identificere ekstra- og intracellulære strukturer ved elektronmikroskopi, samt beskrive og tolke resultater fra elektroforetisk analyse af proteiner og nukleinsyrer.
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse samt information om indtegningsbetingelser: www.kurser.ku.dk

Kursus i Celle- og vævsbiologi

Kursusleder: Simon Bekker-Jensen
Deltagere: 3. sem. studerende fra Civilingeniør i medicin og teknologi (MedTek)
Den studerende skal efter kurset kunne redegøre for cellens strukturelle opbygning og funktion, forklare genteknologiske metoder og genetisk information, forklare kommunikation mellem celler og deres omgivelser, redegøre for vævs 3D organisation med særlig vægt på muskel og knogle. Kurset inkluderer obligatoriske øvelser i biokemi (Biomolekyler; 1x3t), biofysik (Membrantransport og Nerveimpulsen; 2x4t) og histologi (Muskel og knoglevæv; 2x2t).
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse samt information om indtegningsbetingelser kan findes på uddannelsens hjemmeside.

Kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem

Kursusleder: Jørgen Olsen
Deltagere: 3. sem. medicin- og odontologistuderende.
Kurset skal give den studerende kundskaber om og forståelse af bevægeapparatet- og nervesystemets biologiske processer på molekylært, cellulært, organ- og helkropsniveau. Undervisningen skal give den studerende en viden, en terminologi og en beskriveteknik, som kan anvendes ved patientundersøgelser og kommunikation med patienter og andre behandlere. Denne viden skal være baseret på et grundigt kendskab til de anatomiske strukturers morfologi, indbyrdes relationer og funktion. I kurset indgår desuden undervisning i embryologi.
Detaljeret kursus- og eksamensbeskrivelse samt information om indtegningsbetingelser: www.kurser.ku.dk

Molecular Biology and Genetics

(afholdes kun på engelsk)
Kursusleder: Lotte Vogel
Deltagere: 1. Sem. humanbiologistuderende
To give students a thorough understanding of genetic structure, genetic expression and regulation, and mechanisms fundamental to cell differentiation
Also, please see the detailed course and exam descriptions plus the conditions of registration in the current curriculum

Gene Therapy

(afholdes kun på engelsk)
Kursusleder: Niels Erik Møllegaard
Deltagere: molekylær biomedicin-studerende på kandidatdelen
After the course the student should be able to understand the present opportunities, problems and limitations in gene therapy, to independently formulate minor projects aiming at a specific gene therapeutically effect, and to apply theoretical and technical knowledge in understanding and evaluating new principles in gene therapy

Undervisningsmateriale til de relevante kurser findes i Absalon (via KUnet).
Kursusbeskrivelser i KU-kursuskatalog www.kurser.ku.dk
Timeplaner findes i Syllabus.

Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle og opdatere den prægraduate undervisning. Nogle af de nye tiltag i anatomiundervisningen er f.eks:

  • Omlægning af forelæsninger til holdundervisningstimer
  • Genindførsel af ”det anatomiske teater” med inddragelse af anatomiske præparater i forelæsninger ved brug af HD video og afstemningssystem, der inddrager de studerende
  • Indførsel af ”hyggespots”, hvor de studerende løbende øver sig på spoteksamensformen i våd studiesal.
  • Produktion af ca. 30 instruktionsvideoer til de studerende.
  • Indførsel af en facebookgruppe til hurtig kommunikation med de studerende (som supplement til absalon og e-mail)

Endelig gøres i øjeblikket et forsøg med at live-streame eksamensforberedende undervisning (vi kalder det ”Eksamens-TV”).